อัตราแลกเปลี่ยน


คำนวนค่าบริการ


เพิ่มจำนวนเงินบาท ที่ต้องการจะซื้อ

บาท

ผลลัพธ์ :


ช่องทางชำระเงิน


ธนาคาร เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคาร กรุงเทพ 582-413587-4 ออมทรัพย์ ไพศาล จุลพิเชษฐ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 630-238199-6 ออมทรัพย์ ไพศาล จุลพิเชษฐ
ธนาคาร กสิกรไทย 234-245-0-418 ออมทรัพย์ ไพศาล จุลพิเชษฐ
ธนาคาร กรุงไทย 270-020-1-051 ออมทรัพย์ ไพศาล จุลพิเชษฐ
ธนาคาร กรุงศรี 620-1-11520-2 ออมทรัพย์ ไพศาล จุลพิเชษฐ
Airpay 0878895360 - ไพศาล จุลพิเชษฐ
Wallet 0878895360 - ไพศาล จุลพิเชษฐ
บัตร True money www.tmtopup.com - 24buym

แจ้งชำระค่าบริการ
บาท


คำสั่งซื้อ ชื่อ เกมส์ รายการชำระ รายละเอียด จำนวนเงิน สถานะ
#00084 ณัฐวุฒิ ศรีมงคล แร็คนาร็อค > thor - 150 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 150 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00083 สุจินดา สุดสวาทแสงจันทร์ โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มายาจันทราพิชิต - 0.11 บัตรทรูมันนี่ XXXXX:21 50 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00082 ฐิติพงษ์ กิิตติศักดิ์ธาดากุล แร็คนาร็อค > chaos - 150 ธนาคาร กรุงเทพ XXXXX 240.1 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00081 นาย จักรพันธ์ ศรีคำ โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 บัตรทรูมันนี่ XXXXX.40 150 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00080 นายสันติสุข โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 90 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00079 สุพัทธ์ จีระภัทรกุล โยกัง ยุทธภพครบสลึง > สวรรค์ทลายปฐพี - 0.11 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 250 บาท รอตรวจสอบข้อมูล
#00078 ์ชลธี เมืองอินทร์ แร็คนาร็อค > thor - 150 ธนาคาร กรุงไทย XXXXX 720 บาท รอตรวจสอบข้อมูล
#00077 อรรคพงศ์ หังสวนัส แร็คนาร็อค > thor - 250 ธนาคาร กรุงเทพ XXXXX 600 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00076 รังสรรค์ แร็คนาร็อค > chaos - 250 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ XXXXX 750 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00075 นฤดล แร็คนาร็อค > loki - 250 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX/59 19.26 น 300 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00074 นายเจนณรงค์ โอสถศรี โยกัง ยุทธภพครบสลึง > กำปั่นสะท้านยุทธภพ - 0.025 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 50 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00073 ปรัชญา แร็คนาร็อค > thor - 250 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 90 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00072 ปรัชญา แร็คนาร็อค > thor - 250 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 90 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00071 ปฏิภาณ ทรัพย์ศิริ โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 Airpay XXXXX 200 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00070 ณัฐพล ทับทิมดง แร็คนาร็อค > iris - 250 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 300 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00069 อนุศักดิ์ โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX 100 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00068 นายปริญญา ชนะเทพา แร็คนาร็อค > odin - 250 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX:08 750 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00067 ทัพพานันต์ ตันสกุล แร็คนาร็อค > odin - 250 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX 150 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00066 นฤดล แร็คนาร็อค > loki - 250 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX/59 12.51 300.02 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00065 นายชุติพนธ์ นายะสุนทรกุล โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 Wallet XXXXX 135 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00064 chay 0 บัตรทรูมันนี่ XXXXX:10 150 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00063 นาย ศุภศิริ บานเย็น แร็คนาร็อค > thor - 250 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX 150 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00062 นายศุภศิริ บานเย็น แร็คนาร็อค > thor - 250 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX:00 50 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00061 วี แร็คนาร็อค > chaos - 250 ธนาคาร กรุงไทย XXXXX 750 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00060 กฤษณ์ ศรีมุงคุณ แร็คนาร็อค > loki - 250 ธนาคาร กรุงเทพ XXXXX:05 250 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00059 นายชุติพนธ์ นายะสุนทรกุล โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 Wallet XXXXX 277 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00058 Beer แร็คนาร็อค > thor - 250 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 400 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00057 นายชุติพนธ์ นายะสุนทรกุล โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 Wallet XXXXX 70 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00056 เอกชัย สามสังข์ แร็คนาร็อค > odin - 250 ธนาคาร กรุงเทพ XXXXX 250 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00055 นายณัฐพันธ์ รอดพยันตร์ แร็คนาร็อค > odin - 250 ธนาคาร กรุงเทพ XXXXX 200 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00054 jo1500 โยกัง ยุทธภพครบสลึง > สวรรค์ทลายปฐพี - 0.11 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 50 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00053 นายชุติพนธ์ นายะสุนทรกุล โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 Wallet XXXXX 70 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00052 ชิตพงศ์ โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 90 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00051 นายอิสระ อนุกูล โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ XXXXX:22 100 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00050 วริศรา แร็คนาร็อค > chaos - 250 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX 900 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00049 คมสันต์ แร็คนาร็อค > loki - 250 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX 1700 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00048 นาย จตุพร ประดิษฐเจริญ โยกัง ยุทธภพครบสลึง > อัสนีสุธาค่ำฟ้า - 0.11 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ XXXXX 500 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00047 ต้อม โยกัง ยุทธภพครบสลึง > สวรรค์ทลายปฐพี - 0.11 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 150 บาท ไม่ผ่าน
#00046 นาย สุบิน แสงไวย์ โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX 300 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00045 นายจิรายุ สืบดา โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 50 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00044 ภานุพงศ์ ฉัตรจินดารัตน์ โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 ธนาคาร กรุงศรี XXXXX 700 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00043 เติ้ล แร็คนาร็อค > loki - 250 Wallet XXXXX 625 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00042 กิตติศักดิ์ ชื่นสิน แร็คนาร็อค > chaos - 250 ธนาคาร กรุงไทย XXXXX 2500 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00041 นาย อลงกรณ์ โปธิ แร็คนาร็อค > loki - 250 ธนาคาร กรุงไทย XXXXX 300 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00040 เจเจ แร็คนาร็อค > iris - 250 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX 250 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00039 นายสันติสุข สมไหว โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มังกรเมฆาสะท้านนภา - 0.07 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 150 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00038 แนทแทน แร็คนาร็อค > loki - 250 ธนาคาร กรุงเทพ XXXXX 400.12 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00037 เอ็ม แร็คนาร็อค > thor - 250 บัตรทรูมันนี่ XXXXX:40 300 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00036 ตั้ม แร็คนาร็อค > loki - 250 บัตรทรูมันนี่ XXXXX 300 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00035 ภาณูวัฒน์ แร็คนาร็อค > odin - 250 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ XXXXX:04 500.14 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00034 อสิ บากา แร็คนาร็อค > chaos - 250 Airpay XXXXX 375 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00033 พิภา แร็คนาร็อค > loki - 250 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX 5000 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00030 กานต์กฤตนัย กำปั้น โยกัง ยุทธภพครบสลึง > กำปั่นสะท้านยุทธภพ - 0.025 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ XXXXX81996 1000 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00029 รุ่ง แร็คนาร็อค > iris - 300 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX50418 600 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00028 คุณนาย แร็คนาร็อค > loki - 300 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX50418 5000 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00027 คุณนาย แร็คนาร็อค > loki - 300 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX50418 5000 บาท รอรับสินค้า
#00026 คุณนาย แร็คนาร็อค > loki - 300 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX50418 5000 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00025 คุณนาย แร็คนาร็อค > loki - 300 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX50418 5000 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00024 คุณนาย แร็คนาร็อค > loki - 300 เลือกการชำระ XXXXX50418 5000 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00023 นายอี โยกัง ยุทธภพครบสลึง > พิชิตสุริยันต์ - 0.09 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX2554152 5000 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น
#00022 นายดี โยกัง ยุทธภพครบสลึง > พิชิตสุริยันต์ - 0.09 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX2554152 4000 บาท ไม่ผ่าน
#00020 นายซี โยกัง ยุทธภพครบสลึง > พิชิตสุริยันต์ - 0.09 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX2554152 3000 บาท ไม่ผ่าน
#00019 นายบี โยกัง ยุทธภพครบสลึง > มายาจันทราพิชิต - 0.11 ธนาคาร กสิกรไทย XXXXX2554152 2000 บาท รับสินค้าเสร็จสิ้น

ประชาสัมพันธ์ / การบริการ


ริการรับ-ซื่อขายเงินM เกมส์ออนไลน์ บัตรเติมเกมส์ออนไลน์ และฝากขายไอเทม และบริการอื่นๆ บนเกมส์ออนไลน์ อทิเช่น Yulgang Ragnarok Cabale Cable2 Dragonica Vindictus และเกมส์อื่นๆอีกมากมาย สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง!

ประกาศ!1. ลูกค้าคนไหน #มีปัญหาหรืออยากทราบข้อมูลอะไร แล้วผมไม่ตอบใน เพจ เว็บ LINE หรือ ช่องทางใดๆก็ตาม ให้โทรมาติดต่อที่ผมโดยตรงที่เบอร์เดี่ยวเท่านั้น 0878895360 (01.00-10.00น.!!ห้ามโทรเวลานอนครับ) ติดต่อได้ ทุกวันไม่มีวันหยุด 2. แจ้งให้ลูกค้าทราบพบปัญหาบ่อยมาก คือ ก่อนโอนเงิน ทุกครั้งให้ถาม#ราคาขั้นต่ำเท่าไหร่ #ราคาMเท่าไหร่ และถาม #ว่ามีMมั๊ย ก่อนทุกครั้ง (ที่มีขั้นต่ำคือเพราะทางผู้ผลิตไม่ส่งให้กับออเดอร์ต่ำผมส่งเองบางเกมส์เท่านั้น)(ที่ให้ถามว่ามีMมั๊ยก่อน ราคาเท่าไหร่ ทุกเกมส์ราคามีการเปลี่ยนแปลงแถบทุกวัน เรื่องมีเอ็มไหมก้เช่นเดียวกัน) ก่อนซื่อให้ถามก่อนนะครับ!! 3. ทางเราจะ #ไม่ขอไอดีและพาสเด็ดขาด ยกเว้นเกมส์ PB SF และหาใครจะใช้บริการเกมส์ PB SF ลูกค้าต้องสามารถเปลี่ยนระหัสได้ เพราะเราจะไม่ให้บริการเพราะ ถ้าลูกค้าไปโดนแฮกภายหลังจะมีปัญหามาถึงเรา ทางเราเลยขอขาดปัญหาให้บริการแก้ลูกค้าที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสได้อย่างเดียว ปล. ขอขอบคุณลูกค้าและผู้หวังดีต่อ24buym.comทุกท่านครับ #คุณเดี่ยว

Contact Me


FACEBOOK : fb.com/deawsolo13

FACPAGE : fb.com/24buym

PHONE : 0878895360

L LINE : 24buym

Garena : deaw1337