ราคา M วันนี้
Update 08/11/2557

บริการขาย M เกมส์ต่างๆ


PangYa

M = 50 (โอนATM)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 800 K
90บาท
ได้ 1.4 M
150บาท
ได้ 2.4 M
300บาท
ได้ 4.8 M
500บาท
ได้ 8 M
1000บาท
ได้ 16 M
Server PangYa = รอ


RayCity

M = 1.4 (โอนATM)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 33 M
90บาท
ได้ 60 M
150บาท
ได้ 100 M
300บาท
ได้ 200 M
500บาท
ได้ 335 M
1000บาท
ได้ 670 M
Server RayCity =หมด


Cabal

100M = 80 บาท(โอนATM)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 55  M
90บาท
ได้ 100  M
150บาท
ได้ 166 M
300บาท
ได้ 333 M
500บาท
ได้ 555 M
1000บาท
ได้ 1,110  M
Server Cabal Sv.All= มี


C9

1M = 14 บาท(โอนATM)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 3 M
90บาท
ได้ 5.4 M
150บาท
ได้ 9 M
300บาท
ได้ 18 M
500บาท
ได้ 30 M
1000บาท
ได้ 60 M
Server C9 =รอ


DragonNest

100G = 6 บาท(โอนATM)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 625 G
90บาท
ได้ 1125 G
150บาท
ได้ 750 G
300บาท
ได้ 1875 G
500บาท
ได้ 6250 G
1000บาท
ได้ 12500 G
Server DN Sv. B/W = มี

Rlood Rites

1G = 1 บาท(โอนATM)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 600 G
90บาท
ได้ 1080 G
150บาท
ได้ 1800 G
300บาท
ได้ 3600 G
500บาท
ได้ 6000 G
1000บาท
ได้ 12500 G
Rlood Rites=หมด


Zone4

1M=11บาท(โอนATM)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 4 M
90บาท
ได้ 7.2 M
150บาท
ได้ 12 M
300บาท
ได้ 24 M
500บาท
ได้ 40 M
1000บาท
ได้ 80 M
Server Zone4 = มี

Yulgang

มังกรเมฆาสะท้านนภา
1000M=180 บาท(โอนATM)
ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 236 M
90บาท
ได้ 425 M
150บาท
ได้ 708 M
300บาท
ได้ 1416 M
500บาท
ได้ 2361 M
1000บาท
ได้ 4722 M
Server YG = มี
ฮันกวาง
1000M=100บาท(โอนATM)
ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 333 M
90บาท
ได้ 600 M
150บาท
ได้ 1,000 M
300บาท
ได้ 2,000 M
500บาท
ได้ 3,333 M
1000บาท
ได้ 6,666 M
Server YG = มี
มายา/อัสนี/พิชิต
1000M=60บาท(โอนATM)
ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 708 M
90บาท
ได้ 1,275 M
150บาท
ได้ 2,125 M
300บาท
ได้ 4,250 M
500บาท
ได้7,083 M
1000บาท
ได้ 14,166 M
1000บาท
ได้ 23,800 M
Server YG = มี
สวรรค์
1000M=60บาท(โอนATM)
ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 708 M
90บาท
ได้ 1,275 M
150บาท
ได้ 2,125 M
300บาท
ได้ 4,250 M
500บาท
ได้7,083 M
1000บาท
ได้ 14,166 M
Server YG = มี

 

DK online

1M = 150บาท(โอนATM)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 280 K
90บาท
ได้ 500 K
150บาท
ได้ 845 K
300บาท
ได้ 1.7 M
500บาท
ได้ 2.8 G
1000บาท
ได้ 5.7 G
DK online= หมด
 

Divine Warriors

1M = 140บาท(โอนATM) 

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 333 K
90บาท
ได้ 600 K
150บาท
ได้ 1 M
300บาท
ได้ 2 M
500บาท
ได้ 3.3 M
1000บาท
ได้ 6.6 M
Server WD =มี

Legendary Heroes

100G = 9บาท(โอนATM) 

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 500 G
90บาท
ได้ 900 G
150บาท
ได้ 1500 G
300บาท
ได้ 3000 G
500บาท
ได้ 5000 G
1000บาท
ได้ 10000 G
Server LH = หมด

 

Queens Blade

10G = 18บาท(โอนATM) 

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 166 G
90บาท
ได้ 180 G
150บาท
ได้ 500 G
300บาท
ได้ 1000 G
500บาท
ได้ 1670 G
1000บาท
ได้ 3350 G
Server QB =หมด
 

9yin

100 = 40บาท(โอนATM)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 100 สอง
90บาท
ได้ 180 สอง
150บาท
ได้ 300 สอง
300บาท
ได้ 600 สอง
500บาท
ได้ 1000 สอง
1000บาท
ได้ 2000 สอง
Server 9yin = หมด

KOS

100 = 3บาท(โอนATM)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 3.3 M
90บาท
ได้ 6 M
150บาท
ได้ 10 M
300บาท
ได้ 20 M
500บาท
ได้ 33 M
1000บาท
ได้ 66 M
Server L.O.E. = หมด

LOE

10M = 5บาท(โอนATM)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 80 M
90บาท
ได้ 144 M
150บาท
ได้ 240 M
300บาท
ได้ 480 M
500บาท
ได้ 800 M
1000บาท
ได้ 1600 M
Server L.O.E. =หมด
 

The Exorcist

100K = 70 บาท(โอน)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 65 K
90บาท
ได้ 117 K
150บาท
ได้ 195 K
300บาท
ได้ 390 K
500บาท
ได้ 650 K
1000บาท
ได้ 1.3 M
Server EXO = หมด

Ragnarok

ราคาโอน

Baphomet M = 0.17 มี
Osiris M = 0.17 มี
Angeling M = 35 หมด
Norse 12M = 1 หมด

 

Digimon Masters

100M = 30 บาท(โอน)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 145 M
90บาท
ได้ 6.4 M
150บาท
ได้ 435 M
300บาท
ได้ 870 M
500บาท
ได้ 1450 M
1000บาท
ได้ 2900 M
Server DM = มี

DayBreak

1M = 450 บาท(โอน)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 100 K
90บาท
ได้ 180 M
150บาท
ได้ 300 M
300บาท
ได้ 600 M
500บาท
ได้ 1000 M
1000บาท
ได้ 2000 M
Server DB =หมด

ไซอิ๋ว

100 = 20 บาท(โอน)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 200 K
90บาท
ได้ 180 M
150บาท
ได้ 600 M
300บาท
ได้ 1200 M
500บาท
ได้ 2000 M
1000บาท
ได้ 4000 M
Server ไซอิ๋ว = มี

Ran

1M = 0.4 บาท(โอน)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 110 M
90บาท
ได้ 200 M
150บาท
ได้ 335 M
300บาท
ได้ 670 M
500บาท
ได้ 1110 M
1000บาท
ได้ 2220 M
Server RAN = มี

Lastchos

3100M = 21 บาท(โอน)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 227M
90บาท
ได้ 409 M
150บาท
ได้ 681 M
300บาท
ได้ 1362 M
500บาท
ได้ 2270 M
1000บาท
ได้ 4540M
Server LC = มี

Fantasy Frontier

10G = 3.5 บาท(โอน)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 125 G
90บาท
ได้ 255 G
150บาท
ได้ 375 G
300บาท
ได้ 750 G
500บาท
ได้ 1250G
1000บาท
ได้ 2500 G
FFT Sv.All= มี

Drift City

1M = 70 บาท(โอน)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 625 K
90บาท
ได้ 1.125 M
150บาท
ได้ 1.857 M
300บาท
ได้ 3.750 M
500บาท
ได้ 6.250 M
1000บาท
ได้ 12.5M
Server DC = มี

Phantasy star online 2

10K = 12 บาท(โอน)

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 35 K
90บาท
ได้ 64 K
150บาท
ได้ 107 K
300บาท
ได้ 214 K
500บาท
ได้ 357 K
1000บาท
ได้ 714 K
PSO2 = มี

Swordsman

มหาเวทย์ดูดดาวG=9บาท
ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 227 M
90บาท
ได้ 409 M
150บาท
ได้ 681 M
300บาท
ได้ 1363 M
500บาท
ได้ 2270 M
1000บาท
ได้ 4540 M
Server 1 = มี

เก้ากระบี่เดียวดายG=7บาท

ราคาบัตร
ราคาเงิน M ที่ได้รับ
50บาท
ได้ 200 M
90บาท
ได้ 360 M
150บาท
ได้ 600 M
300บาท
ได้ 1200 M
500บาท
ได้ 2000 M
1000บาท
ได้ 4000 M
Server 2 = มี

 

 

 

 

 


สามารถติดต่อAdmin ได้ 24ชั่วโมง
paisan2537@hotmail.com หรือ 0878895360
(กรุณาสอบถามAdminก่อนที่จะซื่อ)